799 399 792
info@marwika.pl
Włodarzewska 12/18, 02-384 Warszawa Ochota

Usługi księgowe i rachunkowe

Biuro rachunkowe MARWIKA Sp. z o.o. w ramach usług księgowych oferuje kompleksową obsługę rachunkowo-podatkową osób fizycznych, spółek oraz organizacji non-profit. Dla każdego Klienta znajdziemy najbardziej optymalny sposób rozliczenia rachunkowo-podatkowego.

Pracujemy na nowoczesnych i stale aktualizowanych programach księgowych z linii INSERT GT , Comarch ERP Optima , Symfonia , Reset2. W naszym posiadaniu są moduły do importu z wielu programów sprzedażowych innych firm , m.ni aptecznego Kamsoft. Oferujemy m.in. całkowicie zdalny sposób obsługi za  pomocą portalu wFirma.pl.

W zakresie naszych usług księgowych możemy zaproponować:

  • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego;
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych ( spółki z o.o., stowarzyszenia, fundacje, szkoły)zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna księgowość);
  • prowadzenie ewidencji VAT (rejestru zakupu i sprzedaży);
  • prowadzenie innych wymaganych przepisami ewidencji, np. środków trwałych, wyposażenia, czy przebiegu;
  • sporządzanie oraz dostarczanie w formie elektronicznej do urzędów skarbowych obowiązkowych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług oraz sprawozdań;
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa).