799 399 792
info@marwika.pl
Włodarzewska 12/18, 02-384 Warszawa Ochota

Usługi kadrowo płacowe

Mając na uwadze ciągle zmieniające się przepisy prawa pracy, prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych biuro księgowe MARWIKA w zakresie swoich usług kadrowo-płacowych proponuje zorganizowanie i nadzór dokumentacji pracowniczej Klienta.

W ramach usług kadrowych proponujemy:

 • prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nadzór nad dokumentacją kadrową. Ta usługa obejmuje zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych;
 • sporządzaniu umów cywilno-prawnych;
 • sporządzanie PIT-11 dla pracowników i zleceniobiorców, zaświadczeń o dochodach, RP-7 oraz innych dokumentów dotyczących zatrudnienia;
 • profesjonalne rozwiązywanie problemów kadrowych w firmie;
 • pełną obsługę w zakresie PFRON – naliczanie, deklaracje, likwidacja.

W ramach usług płacowych proponujemy:

 • sporządzanie list płac;
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników;
 • prowadzenie kart zasiłkowych;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • sporządzenie zeznania rocznego;
 • przygotowywanie przelewów z opłatami do Urzędu Skarbowego i ZUS (lub pisemnej informacji na tematy tych należności);
 • przygotowywanie przelewów dotyczący wynagrodzeń gotowych do zaimportowania do systemu bankowego.
 • sporządzanie PIT-11  dla pracowników i zleceniobiorców wraz z wysyłką.

W ramach współpracy w zakresie kadr i płac, oferujemy pełną obsługę czynności kontrolnych przeprowadzanych przez odpowiednie służby administracji państwowej takich jak: ZUS, PIP, US.

Pracujemy na programie kadrowo-płacowym R2Płatnik, który spełnia wszystkie oczekiwania naszych klientów, dając możliwość zarówno sporządzenia wszelkiej niezbędne dokumentacji pracowniczej oraz kontroli nad nią. Wysyłamy wszelkie deklaracje do urzędów jak i ZUS-u elektronicznie. Dodatkowo obsługujemy platformę ZUS- PUE.

Ponadto oferujemy pełną obsługę w zakresie problematyki ZUS zarówno pracowników jak i osób fizycznych prowadzących działalność.