post

Zmiany w dokumentowaniu WDT od styczna 2020 roku.

Od 1 stycznia 2020 roku wchodzą zaostrzone wymogi w dokumentowaniu, dotyczące zastosowania stawki VAT 0% dla transakcji wewnątrzunijnych WDT.  Do 31 grudnia 2019 wystarczyło aby na dzień stworzenia deklaracji VAT posiadać dokument który potwierdza wywiezienie towaru, czyli np. podpisany CMR był dokumentem wystarczającym.

Zmiany w dokumentowaniu WDT wynika z wejścia w życie Rozporządzenia Rady UE ustawy dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie  (UE) 282/2011r. Rozporządzenie określa m.in. katalog dokumentów, jakie będą potwierdzały WDT. Nowe regulacje wprowadzają domniemanie, że WDT miało miejsce i dopiero w toku kontroli podatkowej organ może domniemanie to obalić.

Jednak zmiany nie są  jeszcze wdrożone do naszego systemu prawnego (trwają prace , numer projektu UC158, zmieniony na UC161 i  UC11), ale że wynikają z rozporządzeń unijnych, obowiązują w naszym systemie bezpośrednio.

Aktualizacja 02-01-2020 na dole strony

Czytaj dalej…

post

Biała Lista – obowiązek weryfikacji od 2020 roku.

Od wrześniu 2019 roku, na podstawie zmienionego art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, szef KAS zobowiązany jest prowadzić w postaci elektronicznej wykaz podmiotów zwany Białą Listą.

Biała lista zawiera informację o rachunkach bankowych związanych z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą oraz zarejestrowanych czynnych podatnikach VAT. Lista jednocześnie zawiera dane o przypadkach wykreślenia podmiotów z VAT wraz z informacją o przyczynie i datą wykreślenia.  Analogicznie, po przywróceniu zawiera datę przywrócenia, jako czynny podatnik VAT. Wykaz zawiera dane do 5-ciu lat wstecz i możliwe jest sprawdzenie na konkretny dzień. Biała lista zastępuje dotychczasowe wykazy czynnych podatników VAT oraz listę wykreślanych i przywróconych podmiotów do VAT.

Czytaj dalej…

post

Mechanizm Podzielnej Płatności zamiast odwrotnego obciążenia, od 1 listopada 2019 roku.

 Mechanizm podzielonej płatności zastępuje w transakcjach krajowych  instytucję zwana odwrotnym obciążeniem.  Usługi i towary wykazane w załączniku numer 15 do ustawy o VAT (Dz.U. nr 54 poz.535 z 11.03.2004 r. z późn.zm.) obejmuje obowiązkowy Mechanizm Podzielnej Płatności  (MPP), gdy wartość transakcji jest większa/równa 15 tyś złotych .

Czytaj dalej…

post

Koniec „optymalizacji” składek ZUS przez przedsiębiorców? Wyrok Sądu Najwyższego, fikcyjne umowy o prace za granicą nie uprawniają do niepłacenia składek ZUS w Polsce.

Pod koniec stycznia tego roku Sąd Nażywszy wydał wyrok o sygn. akt III UK 61/15 dotyczącej tak zwanej „optymalizacji” składek ZUS. Stwierdził, że zawarcie fikcyjnej umowy o pracę w innym Państwie Członkowskim nie uprawnia do nie płacenia składek ZUS w Polsce z tytułu prowadzonej działalności.

Czytaj dalej…