post

Opodatkowanie spółek osobowych, komandytowej i jawnej podatkiem CIT

Podwójne opodatkowanie dochodów spółek komandytowych i niektórych jawnych. 

W dniu 28 października b.r. sejmie przegłosowano ustawę o zmianie m.in. ustaw o podatku dochodowym os. fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) oraz zryczałtowanym podatku dochodowym. Ustawa wprowadza pojęcie spółki nieruchomościowej,  dodaje  nowego podatnika podatku dochodowego, spółkę komandytową oraz w niektórych przypadkach spółkę jawną.  Zmienia pojęcie używanych ruchomości i nieruchomości, ograniczając możliwość stosowania indywidualnych stawek  amortyzacji. Jest jeszcze kilka mniejszych zmian, którymi nie będziemy zajmować się w tym tekście. Ustawa została przekazana do senatu. Czytaj dalej…

post

Zmiany w sprawozdawczości JPK_VAT – JPK_V7M i JPK_V7K.

Aktualizacja 18-09-2020

W ramach uszczelnienia systemu podatkowego ustawodawca likwiduje deklaracje VAT 7 i wprowadza nową strukturę JPK-VAT. Termin wprowadzenia z powodu pandemii został przesunięty z 1 kwietnia na 1 października bieżącego roku.  Nowe wersje pliku JPK V7M i JPK V7K zawierają nową część deklaracyjną oraz część ewidencyjną rozbudowaną  o nowe  pozycje uszczegóławiające zawierane transakcje.

Czytaj dalej…

post

Dofinansowanie do wynagrodzeń w czasie przestoju oraz obniżonego czasu pracy.

Dofinansowanie do wynagrodzeń dla wszystkich przedsiębiorstw w czasie przestoju oraz obniżonego czasu pracy. W art. 15g. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem … (DZIENNIK USTAW 2020 R. POZ. 568) tzw. tarcza antykryzysowa, zwana dalej ustawą, zawarte zostały rozwiązania pomocy z powodu COVID-19  dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości. Dopłatą podlega wynagrodzenie pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników należnych od pracodawcy, do wysokości przyznanego dofinansowania na okres 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Dofinansowanie wypłacane będzie z FGŚP. 

Czytaj dalej…

post

Tarcza antykryzysowa – nowe terminy składania deklaracji i sprawozdania finansowego za 2019 rok

Elementy tarczy antykryzysowej – Przedłużenie terminów do wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji i wynikających z nich należności za rok 2019.

Czytaj dalej…