post

Od 1 lipca wchodzi szereg zmian w podatku od towarów i usług VAT.

Jedną z nich jest zniesienie zakazu odliczania 50% VAT od paliwa wykorzystywanego w samochodach osobowych i innych objętych zakazem. Okres przejściowy jak i sama możliwość odliczenia została wprowadzona nowelizacją ustawy, która weszła w życie 1 kwietnia 2014r. (mam wrażenie, że okres przejściowy miał związek z procedurą nadmiernego deficytu, z której zwolnieni zostaliśmy w ostatnim czasie). Powyższa zmiana powoduje, że od początku lipca każdy przedsiębiorca (podatnik) ma prawo odliczyć 50% VAT-u zawartego w cenie paliwa związanego z eksploatacją samochodów osobowych i innych użytkowanych w firmie, do których do tej pory nie miał prawa odliczeń.  Jeśli chodzi o inne przepisy regulujące możliwość odliczenia VAT od eksploatacji oraz zakupu nic się nie zmienia.

Odwrotne obciążenie VAT 

Nowelizacja ustawy podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 28 kwietnia 2015 roku wprowadza dodatkowy katalog towarów, co do którego będzie obowiązywała metoda odwrotnego obciążenia.  Są to m.in. telefony komórkowe, tablety, laptopy, konsole do gier (całość precyzuje zmieniony załącznik nr 11 do ustawy, w którym dodano 13 pozycji towarowych).  Powyższe wynika z treści art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Od początku lipca podatnikami rozliczającymi VAT w transakcjach będzie nabywca jeżeli jest czynnym podatnikiem VAT, nabywa towary wyszczególnione w w/w załączniku w pozycjach 28a – 28c oraz gdy zakup będzie miał miejsce w ramach jednolitej transakcji przekraczającej kwotę 20 tys. złotych netto.  Proste, nie do końca. A co jeśli umowa lub „jednolita transakcja” nie przewiduje na początku całkowitej kwoty dostawy? Zważywszy, że fiskus nie przewiduje ram czasowych np. transakcje z miesiąca, kwartału lub rok może się zdarzyć, że przekroczenie 20 tys. będzie dopiero po kilku miesiącach lub latach. Zastosować metodę odwrotnego obciążenia od pierwszej transakcji czy dopiero od przekroczenia?  Druga sytuacja, umowa przewiduje dostawę powyżej progu, ale z różnych względów progu nie przekroczy? Nowe przepisy nie regulują jednoznacznie, ale czytając przepisy literalnie wynika, że wszystkie transakcje przekraczające próg i będące jednolitą gospodarczo transakcją powinny być rozliczane metodą odwrotnego obciążenia od pierwszej dostawy. Tylko skąd sprzedawca ma wiedzieć czy dany kontrahent wywiąże się z umowy i w przyszłości kupi za 20 tys. czy za mniej. Korekta deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej (nowy formularz VAT-27) nieunikniona.

Są to „nieścisłości” (niedoróbki) na temat których Minister Finansów ma się wypowiedzieć i zamieścić informacje na stronach internetowych ministerstwa w najbliższym czasie.  Myślę, że każdy przedsiębiorca, który będzie dokonywał dostaw w/w elektroniki jest zorientowany co do swoich kontrahentów i wie jakie obroty z nim może uzyskać, a co za tym idzie kiedy zastosować odwrotne obciążenie a kiedy nie. Dodatkowo uważam, że lepiej skorygować historycznie deklaracje, otrzymać zwrot od urzędu i w konsekwencji zwrócić go kontrahentowi niż zapłacić podatek do urzędu i egzekwować powyższą kwotę od nabywcy. Więc może lepiej dla mniejszych kontrahentów, co do których nie jesteśmy pewni zakupów większych niż próg, wybrać ogólną metodę rozliczenia VAT i późniejszą korektę.

Zachęcam też wszystkich podatników objętych nowelizacją do zapoznania się ze zmienionym art. 17 ust. 1 pkt 7, dodanymi ustępami od 1c do 1g, oraz z ust. 2a i 2b. Zostały tam opisane procedury postępowania, wyjaśnione co rozumie się przez jednolitą gospodarczo transakcje, a także jak chronić się przed nieuczciwymi nabywcami (ust. 2a i 2b) ( mając na uwadze ust. 2a i 2b wyeliminował bym całkowicie płatności gotówką przy hurtowej sprzedaży). Mniejszym problemem powinno być ustalanie czy nabywca jest czynnym podatnikiem VAT. Od kilku dni działa strona na portalu podatkowym na której można sprawdzić status podatkowy nabywcy. Więcej na ten temat w tym wpisie.

Nowy obowiązek składania deklaracji VAT

Wraz ze zmianą ustawy wprowadzono obowiązek składania przez sprzedającego informacji podsumowującej transakcje odwrotnego obciążenia, dotyczącej towarów zawartych w załączniku 11 w pozycjach 28a – 28c, na formularzu VAT-27 w terminach składania deklaracji VAT.  W nowym art. 101a opisano szczegółowo proces postępowania oraz sposoby korekty tej informacji.

W załączniku 13 ustawy dodano pozycje towarowe tzw. towarów wrażliwych, za które solidarnie odpowiadają sprzedający jak i kupujący (dodano m.in. cyfrowe aparaty fotograficzne). Solidarność dotyczy zobowiązań podatkowych przy obrocie towarami z załącznika przekraczających kwotę 50 tys. zł miesięcznie. Zmieniono też przepisy dotyczące samej odpowiedzialności solidarnej, m.in. wysokości gwarancji, sposób wpłaty.

Nowe wzory deklaracji VAT

Dodatkowo rozporządzeniem MF z dnia 18 czerwca zmieniono wzory deklaracji: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M. Nowe deklaracje stosuje się począwszy od rozliczenia za lipiec, lub III kwartał b.r.. Stare deklaracje można używać do końca roku.

W rozporządzeniu z dnia 5 czerwca ustalony został wzór informacji podsumowującej w obrocie krajowym: VAT-27.

Nowe deklaracje można pobrać ze strony ministerstwa(bezpośrednie linki): VAT-7 , VAT-7DVAT-7KVAT-27 .

Reasumując zmiany w dobrym kierunku, zwłaszcza te eliminujące nadużycia w podatku VAT. Nieuczciwi podatnicy powodują degradacje branży w której działają. Na starcie otrzymują 23% zysku więcej od konkurencji działającej zgodnie z przepisami. Nie da się z nimi konkurować.

Inna sprawa czy politycy powinni dostać do dyspozycji zwiększona pulę środków…

 

Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa.