post

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego, nie wpisanego do środków trwałych działalności gospodarczej leasingobiorcy, a wykorzystywanego tylko prywatnie, nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej (możliwa sprzedaż bez podatku).

Tak orzekł Sąd Administracyjny (WSA) w Poznaniu w sprawie I SA/Po 574/13. Wyrok nie jest prawomocny, ale uzasadnienie może być ciekawą wskazówką dla przedsiębiorców.

Wyrok dotyczył indywidualnej interpretacji podatkowej z marca 2013 zaskarżonej przez podatnika. Sprawa dotyczyła samochodu wyleasingowanego w roku 2008 i wykorzystywanego w działalności gospodarczej. Wnioskodawca wykupił samochód, po czym nie wprowadził go do ewidencji środków trwałych ponieważ, postanowił używać go tylko w celach prywatnych (art. 22 ust 1 updof- definicja KUP ). W związku tym zadał pytanie, czy sprzedaż po sześciu miesiącach wyżej wymienionego samochodu licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (art.10 ust. 8 pkt. 1 lit. d – ogólnie znana zasada, że po 6 m-cach „sprzedajemy bez podatku”) nie będzie powodowało powstania przychodu do opodatkowania z działalności gospodarczej . Organ podatkowy nie zgodził się ze stroną i stwierdził że, art. 14 ust. 1 ustawy nie wymienia wszystkich przychodów z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (art. 10 – źródła przychodu m.in. pozarolnicza działalność gospodarcza) , a jedynie wskazuje niektóre rodzaje przychodów z działalności gospodarczej. Wskazał też, że podatnik w czasie trwania umowy leasingu pomniejszał przychody z działalności o raty oraz inne koszty związane z użytkowaniem samochodu. Dało to urzędnikom możliwość postawienia tezy, że sprzedaż tego samochodu będącego przedmiotem leasingu operacyjnego mieści się w katalogu przychodów z działalności gospodarczej, nawet pomimo nie wprowadzenia go do ewidencji składników majątku podatnika.

Innego zdania był Sąd który wyjaśnił, że warunkiem przypisania przychodu ze sprzedaży majątku do źródła, jakim jest działalność gospodarcza, jest konieczności uznania go za środek trwały, czy wyposażenie i ujęcie go w odpowiednich ewidencjach. Tym samym uznał za nieprawidłowe stanowisko, że z uwagi na fakt obciążenia kosztami działalności gospodarczej przedmiotu leasingu, staje się on składnikiem majątku firmy leasingobiorcy.

Możliwość skorzystania z tego „rozwiązania”, to znaczy sprzedaż jako rzeczy prywatnych zgodnie art.. 10 ust. 1 pkt. 8 lit d ustawy o PIT, dawałaby duże oszczędności na podatku dochodowym, zważywszy na znaczną różnice pomiędzy wartością wykupu a wartością rynkową przedmiotów wykupionych z leasingu.

Wyrok jest nieprawomocny, będę śledził postępy w tej sprawie i niezwłocznie o nich poinformuje.

 

Mariusz Całka specjalista ds. księgowości

Biuro rachunkowe MARWIKA