post

Koniec „optymalizacji” składek ZUS przez przedsiębiorców? Wyrok Sądu Najwyższego, fikcyjne umowy o prace za granicą nie uprawniają do niepłacenia składek ZUS w Polsce.

Pod koniec stycznia tego roku Sąd Nażywszy wydał wyrok o sygn. akt III UK 61/15 dotyczącej tak zwanej „optymalizacji” składek ZUS. Stwierdził, że zawarcie fikcyjnej umowy o pracę w innym Państwie Członkowskim nie uprawnia do nie płacenia składek ZUS w Polsce z tytułu prowadzonej działalności.

Czytaj dalej…

post

Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w sprawie wspólników jednoosobowej spółki z o.o.

Zasady rozliczania i opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne przez wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością są zgodne z konstytucją, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny 25.09.2014 sygn. Akt SK 4/12.

Potwierdził więc, że konstytucyjne są przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 13.10.1998r (Dz.U. 137 z 2013r. poz. 887 z póź. zm.), które w art. 8 pkt 6 stanowią, że za osobę prowadzącą pozarolnicza działalność uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Przypominamy, że generalna zasada jest taka, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 ust 5 ustawy ubezpieczeniowej osoby prowadzące pozarolniczą działalność obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu . Może się zdarzyć zbieg tytułów do ubezpieczeń i wówczas należy sprawdzić art. 9 ustawy ubezpieczeniowej. W naszym zainteresowaniu jest art. 9 pkt 2 .Zgodnie bowiem z nim, osoba spełniająca warunki do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego z kilku tytułów (chodzi tu m.in. o osoby wykonujące pracę nakładczą, osoby wykonujące pracę na umowę agencyjna lub zlecenia, osoby prowadzące pozarolnicza działalność) jest ubezpieczona obowiązkowo z tego tytułu który powstał najwcześniej.

Czytaj dalej…