post

Jesteś wspólnikiem spółki jawnej lub partnerskiej? Zobacz jakie nowe obowiązki nałożyły ustawodawca na wspólników.Zmiana ustawy o rachunkowości.

Wraz z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 4), które weszły w życie 15 stycznia 2015 roku, została zmieniona ustawa o rachunkowości.

Dodany  został  artykuł 70a, który wprowadza  konieczność składania  oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego. Oświadczenie powinno być złożone w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego do sądu rejonowego prowadzącego KRS. Czytaj dalej…

post

Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w sprawie wspólników jednoosobowej spółki z o.o.

Zasady rozliczania i opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne przez wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością są zgodne z konstytucją, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny 25.09.2014 sygn. Akt SK 4/12.

Potwierdził więc, że konstytucyjne są przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 13.10.1998r (Dz.U. 137 z 2013r. poz. 887 z póź. zm.), które w art. 8 pkt 6 stanowią, że za osobę prowadzącą pozarolnicza działalność uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Przypominamy, że generalna zasada jest taka, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 ust 5 ustawy ubezpieczeniowej osoby prowadzące pozarolniczą działalność obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu . Może się zdarzyć zbieg tytułów do ubezpieczeń i wówczas należy sprawdzić art. 9 ustawy ubezpieczeniowej. W naszym zainteresowaniu jest art. 9 pkt 2 .Zgodnie bowiem z nim, osoba spełniająca warunki do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego z kilku tytułów (chodzi tu m.in. o osoby wykonujące pracę nakładczą, osoby wykonujące pracę na umowę agencyjna lub zlecenia, osoby prowadzące pozarolnicza działalność) jest ubezpieczona obowiązkowo z tego tytułu który powstał najwcześniej.

Czytaj dalej…