post

Brak możliwości stosowania niektórych uproszczeń z rachunkowości na gruncie podatku CIT .

Izba Skarbowa W Poznaniu wydała interpretacje z 6-05-2014 roku (ILPB3/423-48/14-2/EK) dotyczącą braku możliwości stosowania uproszczenia przewidzianego w ustawie o rachunkowości w art. 17 ust.2 pkt 4 na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych CIT.

Czytaj dalej…

post

Jesteś wspólnikiem spółki jawnej lub partnerskiej? Zobacz jakie nowe obowiązki nałożyły ustawodawca na wspólników.Zmiana ustawy o rachunkowości.

Wraz z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 4), które weszły w życie 15 stycznia 2015 roku, została zmieniona ustawa o rachunkowości.

Dodany  został  artykuł 70a, który wprowadza  konieczność składania  oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego. Oświadczenie powinno być złożone w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego do sądu rejonowego prowadzącego KRS. Czytaj dalej…