post

Każdy może bez większego wysiłku sprawdzić swoich kontrahentów w bazie czynnych podatników VAT.
Pod tym adresem  można upewnić się, że kontrahent od którego kupujemy jest czynnym podatnikiem VAT. 

Usługa jest kierowana przede wszystkim do podatników, którzy od 1 lipca zostaną objęci procedurą tzw. odwrotnego obciążenia. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by każdy podatnik upewnił się czy jego dostawca mógł wystawić nam fakturę zawierającą podatek VAT.  Do tej pory możliwość taką dawał nam art. 96 ust. 13 ustawy o VAT. Jest to procedura dość czasochłonna, ponieważ zapytanie trzeba wysłać do naczelnika urzędu skarbowego w którym rozlicza się nasz kontrahent. Dodatkowo trzeba opłacić wniosek na konto opłat skarbowych. Jest to krok w dobrym kierunku tym bardziej, że coraz więcej jest przypadków zakwestionowania odliczonego podatku z faktury wystawionej przez nierzetelnego dostawcę.

Jak sprawdzić kontrahenta czy jest podatnikiem VAT ?

Sprawdzenia dokonuje się przez wpisanie NIP-u kontrahenta na tej stronie, a odpowiedź można wydrukować. Otrzymana informacja zależy od statusu podatnika w rejestrze, lub jego brak. Może to być jedna z trzech:

  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny

Oczywiście nie trzeba chyba wskazywać, że dwie pierwsze oznaczają iż kontrahent nie powinien nam wystawiać faktury, która zawiera podatek VAT do odliczenia, a już na pewno powinien wyjaśnić dlaczego nie widnieje jako czynny podatnik. Przyczyn może być kilka. Od prozaicznej to jest błędów po stronie fiskusa, ale także wtedy gdy rejestracja do VAT odbyła się całkiem niedawno i rejestr nie został jeszcze uzupełniony, tym bardziej że brak jest informacji jak często rejestry są odświeżane.

Polecam sprawdzenie kontrahentów w w/w rejestrze, aby ustrzec się zarzutu nienależytej staranności w sprawdzeniu dostawcy. Natomiast podatnicy, którzy od 1 lipca będą stosować odwrotne obciążenie w stosunku dostawy np. urządzeń elektronicznych takich jak smartfony, laptopy, tablety, czy konsole do gier, powinni obowiązkowo sprawdzać kontrahentów, którzy kupują (w ramach pojedynczej lub jednolitej transakcji) za kwotę większą niż 20 tys. złotych. Szerzej na temat zmian tu.