post

Zmiany w dokumentowaniu WDT od styczna 2020 roku.

Od 1 stycznia 2020 roku wchodzą zaostrzone wymogi w dokumentowaniu, dotyczące zastosowania stawki VAT 0% dla transakcji wewnątrzunijnych WDT.  Do 31 grudnia 2019 wystarczyło aby na dzień stworzenia deklaracji VAT posiadać dokument który potwierdza wywiezienie towaru, czyli np. podpisany CMR był dokumentem wystarczającym.

Zmiany w dokumentowaniu WDT wynika z wejścia w życie Rozporządzenia Rady UE ustawy dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie  (UE) 282/2011r. Rozporządzenie określa m.in. katalog dokumentów, jakie będą potwierdzały WDT. Nowe regulacje wprowadzają domniemanie, że WDT miało miejsce i dopiero w toku kontroli podatkowej organ może domniemanie to obalić.

Jednak zmiany nie są  jeszcze wdrożone do naszego systemu prawnego (trwają prace , numer projektu UC158, zmieniony na UC161 i  UC11), ale że wynikają z rozporządzeń unijnych, obowiązują w naszym systemie bezpośrednio.

Aktualizacja 02-01-2020 na dole strony

Czytaj dalej…

post

Biała Lista – obowiązek weryfikacji od 2020 roku.

Od wrześniu 2019 roku, na podstawie zmienionego art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, szef KAS zobowiązany jest prowadzić w postaci elektronicznej wykaz podmiotów zwany Białą Listą.

Biała lista zawiera informację o rachunkach bankowych związanych z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą oraz zarejestrowanych czynnych podatnikach VAT. Lista jednocześnie zawiera dane o przypadkach wykreślenia podmiotów z VAT wraz z informacją o przyczynie i datą wykreślenia.  Analogicznie, po przywróceniu zawiera datę przywrócenia, jako czynny podatnik VAT. Wykaz zawiera dane do 5-ciu lat wstecz i możliwe jest sprawdzenie na konkretny dzień. Biała lista zastępuje dotychczasowe wykazy czynnych podatników VAT oraz listę wykreślanych i przywróconych podmiotów do VAT.

Czytaj dalej…

post

Mechanizm Podzielnej Płatności zamiast odwrotnego obciążenia, od 1 listopada 2019 roku.

 Mechanizm podzielonej płatności zastępuje w transakcjach krajowych  instytucję zwana odwrotnym obciążeniem.  Usługi i towary wykazane w załączniku numer 15 do ustawy o VAT (Dz.U. nr 54 poz.535 z 11.03.2004 r. z późn.zm.) obejmuje obowiązkowy Mechanizm Podzielnej Płatności  (MPP), gdy wartość transakcji jest większa/równa 15 tyś złotych .

Czytaj dalej…

post

Zmiany w VAT w lipcu 2015r.

Od 1 lipca wchodzi szereg zmian w podatku od towarów i usług VAT.

Jedną z nich jest zniesienie zakazu odliczania 50% VAT od paliwa wykorzystywanego w samochodach osobowych i innych objętych zakazem. Okres przejściowy jak i sama możliwość odliczenia została wprowadzona nowelizacją ustawy, która weszła w życie 1 kwietnia 2014r. (mam wrażenie, że okres przejściowy miał związek z procedurą nadmiernego deficytu, z której zwolnieni zostaliśmy w ostatnim czasie). Powyższa zmiana powoduje, że od początku lipca każdy przedsiębiorca (podatnik) ma prawo odliczyć 50% VAT-u zawartego w cenie paliwa związanego z eksploatacją samochodów osobowych i innych użytkowanych w firmie, do których do tej pory nie miał prawa odliczeń.  Jeśli chodzi o inne przepisy regulujące możliwość odliczenia VAT od eksploatacji oraz zakupu nic się nie zmienia. Czytaj dalej…