post

Fotoradary w służbie Urzędów Kontroli Skarbowej.

Porozumienie UKS ze Strażą Miejska i Inspekcją Transportu Drogowego dotyczące przekazywaniu informacji z zarejestrowanych przez fotoradary danych samochodów i kierowców. UKS chce konfrontować rzetelność informacji zawartych w ewidencjach przebiegu pojazdów, prowadzonych na potrzeby 100% odliczenia VATfotoradar-ksiegowosc.
Przypominam, że taką ewidencje obowiązkowo prowadzić muszą od 1 kwietnia podmioty dla samochodów osobowych, niektórych ciężarowych i specjalnych do 3,5 tony, gdy chcą odliczyć pełny VAT od zakupu paliwa, kosztów eksploatacyjnych czy od zakupu auta. Dodatkowym wymogiem jest zgłoszenie takich pojazdów na specjalnym formularzu (VAT-26) Naczelnikowi Urzędu Skarbowego z podaniem numeru rejestracyjnego auta. Więc wszystkie potrzebne dane mają jak na tacy.

Czytaj dalej…

post

Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w sprawie wspólników jednoosobowej spółki z o.o.

Zasady rozliczania i opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne przez wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością są zgodne z konstytucją, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny 25.09.2014 sygn. Akt SK 4/12.

Potwierdził więc, że konstytucyjne są przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 13.10.1998r (Dz.U. 137 z 2013r. poz. 887 z póź. zm.), które w art. 8 pkt 6 stanowią, że za osobę prowadzącą pozarolnicza działalność uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Przypominamy, że generalna zasada jest taka, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 ust 5 ustawy ubezpieczeniowej osoby prowadzące pozarolniczą działalność obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu . Może się zdarzyć zbieg tytułów do ubezpieczeń i wówczas należy sprawdzić art. 9 ustawy ubezpieczeniowej. W naszym zainteresowaniu jest art. 9 pkt 2 .Zgodnie bowiem z nim, osoba spełniająca warunki do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego z kilku tytułów (chodzi tu m.in. o osoby wykonujące pracę nakładczą, osoby wykonujące pracę na umowę agencyjna lub zlecenia, osoby prowadzące pozarolnicza działalność) jest ubezpieczona obowiązkowo z tego tytułu który powstał najwcześniej.

Czytaj dalej…