post

Koniec „optymalizacji” składek ZUS przez przedsiębiorców? Wyrok Sądu Najwyższego, fikcyjne umowy o prace za granicą nie uprawniają do niepłacenia składek ZUS w Polsce.

Pod koniec stycznia tego roku Sąd Nażywszy wydał wyrok o sygn. akt III UK 61/15 dotyczącej tak zwanej „optymalizacji” składek ZUS. Stwierdził, że zawarcie fikcyjnej umowy o pracę w innym Państwie Członkowskim nie uprawnia do nie płacenia składek ZUS w Polsce z tytułu prowadzonej działalności.

Czytaj dalej…

post

Jesteś wspólnikiem spółki jawnej lub partnerskiej? Zobacz jakie nowe obowiązki nałożyły ustawodawca na wspólników.Zmiana ustawy o rachunkowości.

Wraz z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 4), które weszły w życie 15 stycznia 2015 roku, została zmieniona ustawa o rachunkowości.

Dodany  został  artykuł 70a, który wprowadza  konieczność składania  oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego. Oświadczenie powinno być złożone w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego do sądu rejonowego prowadzącego KRS. Czytaj dalej…

post

Zmiany w VAT w lipcu 2015r.

Od 1 lipca wchodzi szereg zmian w podatku od towarów i usług VAT.

Jedną z nich jest zniesienie zakazu odliczania 50% VAT od paliwa wykorzystywanego w samochodach osobowych i innych objętych zakazem. Okres przejściowy jak i sama możliwość odliczenia została wprowadzona nowelizacją ustawy, która weszła w życie 1 kwietnia 2014r. (mam wrażenie, że okres przejściowy miał związek z procedurą nadmiernego deficytu, z której zwolnieni zostaliśmy w ostatnim czasie). Powyższa zmiana powoduje, że od początku lipca każdy przedsiębiorca (podatnik) ma prawo odliczyć 50% VAT-u zawartego w cenie paliwa związanego z eksploatacją samochodów osobowych i innych użytkowanych w firmie, do których do tej pory nie miał prawa odliczeń.  Jeśli chodzi o inne przepisy regulujące możliwość odliczenia VAT od eksploatacji oraz zakupu nic się nie zmienia. Czytaj dalej…