post

Częstotliwość szkoleń BHP. Sprawdź kiedy wysłać pracownika na szkolenie.

Obowiązek szkoleń BHP.

Szkolenia BHP pracowników to podstawowy obowiązek pracodawcy. Poniżej przedstawiam jak najprościej wywiązać się z tego obowiązku.

Główne przepisy, które regulują powyższy temat są zawarte w dziale X Kodeksu Pracy oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy . Każdy pracodawca musi mieć świadomość, że zgodnie z art. 207 pkt 1 Kodeksu Pracy to on ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa w swojej firmie w związku z czym musi podejmować takie kroki, aby ryzyko wypadków zostało zminimalizowane. Poczynając więc od szkoleń a kończąc na samej organizacji pracy. Czytaj dalej…

post

Szkolenia zleceniobiorców. Szkolić zleceniobiorców czy nie?

Z przepisów prawa pracy nie wynika jasno obowiązek szkolenia zleceniobiorców, bowiem obejmują one tylko te osoby które są pracownikami. Pracownikiem zaś zgodnie z art. 2 Kodeksu Pracy jest : „osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę”. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca nie powinien przeprowadzać w ogóle szkoleń dla zleceniobiorców. Czytaj dalej…

post

Kierowcom samochodów ciężarowych należy się ryczałt za nocleg.

Uchwała 7 Sędziów Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 roku (sygm. II PZP 0/14) ujednolicająca dotychczasowe orzecznictwo w sprawie ryczałtu za hotele dla kierowców śpiących w samochodach. Sędziowie stwierdzili, że zapewnienie kierowcy odpowiedniego miejsca do spania w kabinie samochodu w transporcie międzynarodowym nie jest bezpłatnym noclegiem w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.). W związku z tym pracownikowi należy się ryczałt za noclegi na w wysokości i warunkach określonych w § 9 ust. 1-3 w/w rozporządzenia. Przytoczone rozporządzenie zostało już uchylone i zastąpione przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku. Według mnie nie ma to większego znaczenia, ponieważ generalnie w nowym rozporządzeniu zapisy o podróżach zagranicznych się nie zmieniły wiec uchwała będzie miała zastosowanie na zasadach nowej ustawy.

Czytaj dalej…

post

Fotoradary w służbie Urzędów Kontroli Skarbowej.

Porozumienie UKS ze Strażą Miejska i Inspekcją Transportu Drogowego dotyczące przekazywaniu informacji z zarejestrowanych przez fotoradary danych samochodów i kierowców. UKS chce konfrontować rzetelność informacji zawartych w ewidencjach przebiegu pojazdów, prowadzonych na potrzeby 100% odliczenia VATfotoradar-ksiegowosc.
Przypominam, że taką ewidencje obowiązkowo prowadzić muszą od 1 kwietnia podmioty dla samochodów osobowych, niektórych ciężarowych i specjalnych do 3,5 tony, gdy chcą odliczyć pełny VAT od zakupu paliwa, kosztów eksploatacyjnych czy od zakupu auta. Dodatkowym wymogiem jest zgłoszenie takich pojazdów na specjalnym formularzu (VAT-26) Naczelnikowi Urzędu Skarbowego z podaniem numeru rejestracyjnego auta. Więc wszystkie potrzebne dane mają jak na tacy.

Czytaj dalej…