post

Wykup samochodu z leasingu, możliwa sprzedaż bez podatku dochodowego

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego, nie wpisanego do środków trwałych działalności gospodarczej leasingobiorcy, a wykorzystywanego tylko prywatnie, nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej (możliwa sprzedaż bez podatku).

Tak orzekł Sąd Administracyjny (WSA) w Poznaniu w sprawie I SA/Po 574/13. Wyrok nie jest prawomocny, ale uzasadnienie może być ciekawą wskazówką dla przedsiębiorców. Czytaj dalej…

post

Częstotliwość szkoleń BHP. Sprawdź kiedy wysłać pracownika na szkolenie.

Obowiązek szkoleń BHP.

Szkolenia BHP pracowników to podstawowy obowiązek pracodawcy. Poniżej przedstawiam jak najprościej wywiązać się z tego obowiązku.

Główne przepisy, które regulują powyższy temat są zawarte w dziale X Kodeksu Pracy oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy . Każdy pracodawca musi mieć świadomość, że zgodnie z art. 207 pkt 1 Kodeksu Pracy to on ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa w swojej firmie w związku z czym musi podejmować takie kroki, aby ryzyko wypadków zostało zminimalizowane. Poczynając więc od szkoleń a kończąc na samej organizacji pracy. Czytaj dalej…

post

Szkolenia zleceniobiorców. Szkolić zleceniobiorców czy nie?

Z przepisów prawa pracy nie wynika jasno obowiązek szkolenia zleceniobiorców, bowiem obejmują one tylko te osoby które są pracownikami. Pracownikiem zaś zgodnie z art. 2 Kodeksu Pracy jest : „osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę”. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca nie powinien przeprowadzać w ogóle szkoleń dla zleceniobiorców. Czytaj dalej…

post

Kierowcom samochodów ciężarowych należy się ryczałt za nocleg.

Uchwała 7 Sędziów Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 roku (sygm. II PZP 0/14) ujednolicająca dotychczasowe orzecznictwo w sprawie ryczałtu za hotele dla kierowców śpiących w samochodach. Sędziowie stwierdzili, że zapewnienie kierowcy odpowiedniego miejsca do spania w kabinie samochodu w transporcie międzynarodowym nie jest bezpłatnym noclegiem w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.). W związku z tym pracownikowi należy się ryczałt za noclegi na w wysokości i warunkach określonych w § 9 ust. 1-3 w/w rozporządzenia. Przytoczone rozporządzenie zostało już uchylone i zastąpione przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku. Według mnie nie ma to większego znaczenia, ponieważ generalnie w nowym rozporządzeniu zapisy o podróżach zagranicznych się nie zmieniły wiec uchwała będzie miała zastosowanie na zasadach nowej ustawy.

Czytaj dalej…