post

Biała Lista – obowiązek weryfikacji od 2020 roku.

Od wrześniu 2019 roku, na podstawie zmienionego art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, szef KAS zobowiązany jest prowadzić w postaci elektronicznej wykaz podmiotów zwany Białą Listą.

Biała lista zawiera informację o rachunkach bankowych związanych z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą oraz zarejestrowanych czynnych podatnikach VAT. Lista jednocześnie zawiera dane o przypadkach wykreślenia podmiotów z VAT wraz z informacją o przyczynie i datą wykreślenia.  Analogicznie, po przywróceniu zawiera datę przywrócenia, jako czynny podatnik VAT. Wykaz zawiera dane do 5-ciu lat wstecz i możliwe jest sprawdzenie na konkretny dzień. Biała lista zastępuje dotychczasowe wykazy czynnych podatników VAT oraz listę wykreślanych i przywróconych podmiotów do VAT.

Czytaj dalej…

post

Mechanizm Podzielnej Płatności zamiast odwrotnego obciążenia, od 1 listopada 2019 roku.

 Mechanizm podzielonej płatności zastępuje w transakcjach krajowych  instytucję zwana odwrotnym obciążeniem.  Usługi i towary wykazane w załączniku numer 15 do ustawy o VAT (Dz.U. nr 54 poz.535 z 11.03.2004 r. z późn.zm.) obejmuje obowiązkowy Mechanizm Podzielnej Płatności  (MPP), gdy wartość transakcji jest większa/równa 15 tyś złotych .

Czytaj dalej…

post

Koniec „optymalizacji” składek ZUS przez przedsiębiorców? Wyrok Sądu Najwyższego, fikcyjne umowy o prace za granicą nie uprawniają do niepłacenia składek ZUS w Polsce.

Pod koniec stycznia tego roku Sąd Nażywszy wydał wyrok o sygn. akt III UK 61/15 dotyczącej tak zwanej „optymalizacji” składek ZUS. Stwierdził, że zawarcie fikcyjnej umowy o pracę w innym Państwie Członkowskim nie uprawnia do nie płacenia składek ZUS w Polsce z tytułu prowadzonej działalności.

Czytaj dalej…

post

Brak możliwości stosowania niektórych uproszczeń z rachunkowości na gruncie podatku CIT .

Izba Skarbowa W Poznaniu wydała interpretacje z 6-05-2014 roku (ILPB3/423-48/14-2/EK) dotyczącą braku możliwości stosowania uproszczenia przewidzianego w ustawie o rachunkowości w art. 17 ust.2 pkt 4 na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych CIT.

Czytaj dalej…