799 399 792
info@marwika.pl
Włodarzewska 12/18, 02-384 Warszawa Ochota

root

Podwójne opodatkowanie dochodów spółek komandytowych i niektórych jawnych.

  • by

W dniu 28 października b.r. sejmie przegłosowano ustawę o zmianie m.in. ustaw o podatku dochodowym os. fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) oraz zryczałtowanym podatku dochodowym. Ustawa wprowadza pojęcie spółki nieruchomościowej,  dodaje  nowego podatnika podatku dochodowego, spółkę komandytową oraz w niektórych przypadkach spółkę jawną.  Zmienia pojęcie używanych ruchomości i nieruchomości, ograniczając możliwość stosowania indywidualnych stawek  amortyzacji. Jest jeszcze kilka mniejszych zmian, którymi nie będziemy zajmować się w tym tekście. Ustawa została przekazana do senatu.

Czytaj dalej »Podwójne opodatkowanie dochodów spółek komandytowych i niektórych jawnych.

Zmiany w sprawozdawczości JPK_VAT – JPK_V7M i JPK_V7K.

  • by

W ramach uszczelnienia systemu podatkowego ustawodawca likwiduje deklaracje VAT 7 i wprowadza nową strukturę JPK-VAT. Termin wprowadzenia z powodu pandemii został przesunięty z 1 kwietnia na 1 października bieżącego roku.  Nowe wersje pliku JPK V7M i JPK V7K zawierają nową część deklaracyjną oraz część ewidencyjną rozbudowaną  o nowe  pozycje uszczegóławiające zawierane transakcje.

Część deklaratywna jest generalnie odzwierciedleniem deklaracji m.in. VAT-7 składanej do końca września. Dla przedsiębiorcy korzystającego z outsourcingu usług księgowych ta część nic nie zmienia.

Czytaj dalej »Zmiany w sprawozdawczości JPK_VAT – JPK_V7M i JPK_V7K.

Dofinansowanie do wynagrodzeń w czasie przestoju oraz obniżonego czasu pracy.

  • by

Dofinansowanie do wynagrodzeń dla wszystkich przedsiębiorstw w czasie przestoju oraz obniżonego czasu pracy. W art. 15g. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem … (DZIENNIK USTAW 2020 R. POZ. 568) tzw. tarcza antykryzysowa, zwana dalej ustawą, zawarte zostały rozwiązania pomocy z powodu COVID-19  dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości. Dopłatą podlega wynagrodzenie pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników należnych od pracodawcy, do wysokości przyznanego dofinansowania na okres 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Dofinansowanie wypłacane będzie z FGŚP. 

Czytaj dalej »Dofinansowanie do wynagrodzeń w czasie przestoju oraz obniżonego czasu pracy.

Tarcza antykryzysowa – nowe terminy składania deklaracji i sprawozdania finansowego za 2019 rok

  • by

Podmioty prowadzące księgi rachunkowe (inne niż m.in. banki, zakłady reasekuracji, ubezpieczyciele itp,).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (DZIENNIK USTAW 2020 R. POZ. 570) przedłuża się m.in.

Czytaj dalej »Tarcza antykryzysowa – nowe terminy składania deklaracji i sprawozdania finansowego za 2019 rok

Biała Lista – obowiązek weryfikacji od 2020 roku

  • by

Od wrześniu 2019 roku, na podstawie zmienionego art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, szef KAS zobowiązany jest prowadzić w postaci elektronicznej wykaz podmiotów zwany Białą Listą.

Biała lista zawiera informację o rachunkach bankowych związanych z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą oraz zarejestrowanych czynnych podatnikach VAT. Lista jednocześnie zawiera dane o przypadkach wykreślenia podmiotów z VAT wraz z informacją o przyczynie i datą wykreślenia.  Analogicznie, po przywróceniu zawiera datę przywrócenia, jako czynny podatnik VAT. Wykaz zawiera dane do 5-ciu lat wstecz i możliwe jest sprawdzenie na konkretny dzień. Biała lista zastępuje dotychczasowe wykazy czynnych podatników VAT oraz listę wykreślanych i przywróconych podmiotów do VAT.

Czytaj dalej »Biała Lista – obowiązek weryfikacji od 2020 roku

Mechanizm Podzielnej Płatności zamiast odwrotnego obciążenia, od 1 listopada 2019 roku

  • by

 Mechanizm podzielonej płatności zastępuje w transakcjach krajowych  instytucję zwana odwrotnym obciążeniem.  Usługi i towary wykazane w załączniku numer 15 do ustawy o VAT (Dz.U. nr 54 poz.535 z 11.03.2004 r. z późn.zm.) obejmuje obowiązkowy Mechanizm Podzielnej Płatności  (MPP), gdy wartość transakcji jest większa/równa 15 tyś złotych .

Czytaj dalej »Mechanizm Podzielnej Płatności zamiast odwrotnego obciążenia, od 1 listopada 2019 roku