799 399 792
info@marwika.pl
Włodarzewska 12/18, 02-384 Warszawa Ochota

Zmiany w sprawozdawczości JPK_VAT – JPK_V7M i JPK_V7K.

  • by

W ramach uszczelnienia systemu podatkowego ustawodawca likwiduje deklaracje VAT 7 i wprowadza nową strukturę JPK-VAT. Termin wprowadzenia z powodu pandemii został przesunięty z 1 kwietnia na 1 października bieżącego roku.  Nowe wersje pliku JPK V7M i JPK V7K zawierają nową część deklaracyjną oraz część ewidencyjną rozbudowaną  o nowe  pozycje uszczegóławiające zawierane transakcje.

Część deklaratywna jest generalnie odzwierciedleniem deklaracji m.in. VAT-7 składanej do końca września. Dla przedsiębiorcy korzystającego z outsourcingu usług księgowych ta część nic nie zmienia.

Jednak zmiana w części ewidencyjnej wymusza zwiększenie, uszczegółowienie  informacji przekazywanych przez przedsiębiorcę do biura rachunkowego.  Od 1 października przedsiębiorca musi przekazać do księgowości informacje o szczególnych przypadkach dostaw towarów i świadczenia usług, wykorzystując symbole od GTU_1 do GTU_13.  Dotyczy to najczęściej towarów tzw. wrażliwych, oraz usług niematerialnych i transportowych.

Drugi zakres informacji dotyczy szczególnej procedury stosowanej przy sprzedaży m.in. dostaw w ramach sprzedaży wysyłkowej, świadczenia usług turystyki, dostawy towarów opodatkowanych na zasadach marży czy transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności MPP.

Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług prezentowane są za pomocą symboli GTU_01 – GTU_13.

Dostawa towarów:

GTU_01 – Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;

GTU_02 – Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy. Dotyczy towarów:

1) benzyn lotniczych (CN 2710 12 31);

2) benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);

3) gazu płynnego (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);

4) olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);

5) olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);

6) paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);

7) paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);

8) pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);

9) paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt 1-4 i 6-8;

10) biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123 i 1210 i 1527);

11) pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN;

GTU_03 – Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU_04 – Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_05 – Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.

Poz. 79 – 38.11.49.0 (PKWIU z 2008 roku) Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające;

Poz. 80 –  38.11.51.0 – Odpady szklane;

Poz. 81 – 38.11.52.0 – Odpady z papieru i tektury;

Poz. 82 – 38.11.54.0 – Pozostałe odpady gumowe;

Poz. 83 – 38.11.55.0 – Odpady z tworzyw sztucznych;

Poz. 84 – 38.11.58.0 – Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal;

Poz. 85 – 38.12.26.0 – Niebezpieczne odpady zawierające metal;

Poz. 86 – 38.12.27 – Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne;

Poz. 87 – 38.32.2  – Surowce wtórne metalowe;

Poz. 88 – 38.32.31.0 – Surowce wtórne ze szkła;

Poz. 89 – 38.32.32.0 – Surowce wtórne z papieru i tektury;

Poz. 90 – 38.32.33.0 – Surowce wtórne z tworzyw sztucznych;

Poz. 91 – 38.32.34.0 – Surowce wtórne z gumy.

GTU_06 – Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.

Poz. 7  – ex 20.59.12.0 – Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych;

Poz. 8  – ex 20.59.30.0 – Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych;

Poz. 9  – ex 22.21.30.0 – Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych;

Poz. 59  – ex 26.11.30.0 – Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory;

Poz. 60  – 26.20.1 – Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych;

Poz. 61  – ex 26.20.21.0 – Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD);

Poz. 62  – ex 26.20.22.0 – Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD;

Poz. 63  – ex 26.30.22.0 – Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony;

Poz. 65  – ex 26.40.60.0 – Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów;

Poz. 66  – 26.70.13.0 – Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe;

Poz. 69  – ex 28.23.26.0 – Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych;

Poz. 94  – ex 58.29.11.0 – Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD;

Poz. 95  – ex 58.29.29.0 – Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD;

Poz. 96  – ex 59.11.23.0 – Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD.

GTU_07 – Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.

GTU_08 – Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy;

Zał. nr 12:

Poz. 1  – ex 71 (nomenklatura CN)  – Metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie towary objęte CN:

– ex 7106 – Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

1)   proszek srebra,

2)   srebro techniczne czyste,

3)   srebro o wysokiej czystości,

4)   stopy srebra,

5)   srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną) w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur;

– ex 7108 – Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

1)   proszek złota,

2)   złoto technicznie czyste,

3)   złoto o wysokiej czystości,

4)   złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,

5)   stopy złota;

– ex 7110 – Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

1)   proszek platyny,

2)   proszek palladu,

3) proszek irydu,

4) proszek rodu,

5) platyna technicznie czysta,

6) pallad technicznie czysty,

7) iryd technicznie czysty,

8) rod technicznie czysty,

9) platyna o wysokiej czystości,

10) pallad o wysokiej czystości,

11) iryd o wysokiej czystości,

12) rod o wysokiej czystości,

13) platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,

14) stopy platyny,

15) stopy palladu,

16) stopy irydu;

– ex 7112 – Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady i złom zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych – wyłącznie:

1) złom złota,

2) odpady srebra,

3) złom srebra,

4) złom platyny,

5) złom palladu,

6) złom irydu;

– 7113 – Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym;

– ex 7114 – Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym – z wyłączeniem:

1) dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne,

2) wyrobów kultu religijnego;

– 7118 – Monety;

Poz. 2 – ex 9602 (CN ) – Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny – wyłącznie wyroby z bursztynu;

Poz. 3  – ex 9706 00 00 (CN) – Antyki o wieku przekraczającym 100 lat – wyłącznie biżuteria artystyczna:

Zał. nr 15:

Poz. 12  – ex 24.10.31.0 –  Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej;

 Poz. 13  – 24.10.32.0 – Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej;

Poz. 14  – 24.10.35.0 – Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej;

Poz. 15  – 24.10.36.0 – Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej;

Poz. 16  – 24.10.41.0 – Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej;

Poz. 17 – 24.10.43.0 – Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej;

Poz. 18 – 24.10.51.0 – Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane;

Poz. 19  – 24.10.52.0 – Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane;

Poz. 20  – 24.10.61.0 – Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej;

Poz. 21 – 24.10.62.0 – Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone;

Poz. 22  – 24.10.65.0 – Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej;

Poz. 23  – 24.10.66.0 – Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone;

Poz. 24 – 24.10.71.0 – Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej;

Poz. 25  – 24.10.73.0 – Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej;

Poz. 33  – 24.31.10.0  – Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej;

Poz. 34 – 24.31.20.0 – Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej;

Poz. 35  – 24.32.10.0 – Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane;

Poz. 36  – 24.32.20.0 – Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane;

Poz. 37  – 24.33.11.0 – Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej;

Poz. 38  – 24.33.20.0 – Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej;

Poz. 39  – 24.34.11.0 – Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej;

Poz. 40  – 24.41.10.0 – Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku;

Poz. 45  – ex 24.41.50.0 – Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu;

Poz. 46  – 24.42.11.0 – Aluminium nieobrobione plastycznie;

Poz. 56  – ex 24.45.30.0 – Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych;

Poz. 78  – ex 32.12.13.0 – Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym;

GTU_09 – Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.)

GTU_10 – Dostawa budynków, budowli i gruntów.

Świadczenie usług:

GTU_11  – Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).

GTU_12 – Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. Ten symbol zawiera zamknięty katalog usług.

GTU_13 – Świadczenie usługi transportowej i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Aktualizacja 
GTU_13 Dotyczy tylko usług z PKWiU 2015 symbol ex 49.4 oraz ex 52.1.
Transport drogowy towarów oraz usługi związane z przeprowadzkami, tj.:
transport drogowy towarów;
transport drogowy towarów samochodami chłodniami;
transport drogowy produktów naftowych cysternami;
transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami;
transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach;
transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych;
transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt;
transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta;
transport drogowy przesyłek pocztowych;
pozostały transport drogowy towarów;
wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą;
usługi związane z przeprowadzkami;
usługi związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych;
pozostałe usługi związane z przeprowadzkami.
Magazynowanie i przechowywanie towarów, tj.:
magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych;
magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów;
magazynowanie i przechowywanie ziaren zbóż;
magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.

Oznaczenia faktur sprzedaży, ze względu na zastosowaną procedurę sprzedaży.

SW – Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy.

Dotyczy sprzedaży wysyłkowej poza terytorium Polski do państwa członkowskiego unii europejskiej, gdy nie została przekroczona kwota netto sprzedaży wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, przy której powstaje obowiązek rejestracji na potrzeby VAT-u w państwie przeznaczenia.

EE – Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy.

Miejsce świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych elektronicznych

1, Miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

TP – Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Art. Ustawy odnosi się do ustawy o podatkach dochodowych PIT i CIT:

 podmioty powiązane – oznacza to:

a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

– ten sam inny podmiot lub

– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

d) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład;

Istniejące powiązania między kontrahentami występują gdy zachodzą relacje (powiązania) opisane powyżej.

TT_WNT  – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy.

TT_D –  Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy.

MR_T – Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy.

MR_UZ – Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.

I_42 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import).

I_63 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import).

B_SPV – Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy.

B_SPV_DOSTAWA – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy.

B_MPV_PROWIZJA – Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy.

MPP  – Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.

Symbolami GTU_01 – GTU_13  oznaczyć trzeba całą fakturę a nie konkretne pozycje. Jeżeli na jednej fakturze występuje towar objętych grupą towarów np.  GTU_1 i usług np.  GTU_13, dokument oznacza się oboma oznaczeniami.  Dotyczy to także oznaczeń szczególnej procedury, np. gdy istnieje powiązania pomiędzy kontrahentami i wystawiana jest faktura w procedurze VAT Marża. Taki dokument oznaczymy symbolami TP i MR_UZ.

Nie ma obowiązku umieszczania symboli na fakturach, dlatego ważne jest wypracowanie procedury informowania księgowości o dodatkowych oznaczeniach użytych w wystawianych dokumentach.

Księgowość ma obowiązek dodatkowo, używając odpowiednich skrótów  oznaczyć w ewidencji:

 – sprzedaży:

RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących;

WEW – dokument wewnętrzny;

FP – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy – faktura do paragonu (faktury do paragonu wykazuje się w miesiącu wystawienia, wartość podstawy opodatkowania i podatku należnego nie wykazuje się sumach kontrolnych ewidencji );

 – zakupu:

VAT_RR – faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy – faktura od rolników;

WEW – dokumentu wewnętrznego;

MK – faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy;

MPP – transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.  WAŻNE: W przypadku gdy nabywca otrzyma fakturę, która dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, a wartość brutto faktury jest wyższa niż 15 000,00 zł, bez wymaganego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” również należy wprowadzić przy takiej transakcji oznaczenie MPP.;

IMP – podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy.

Broszura dotycząca nowych plików JPK_VAT7 opublikowana przez fiskusa .

Sprawozdania finansowe, terminy złożenia za rok 2019.