799 399 792
info@marwika.pl
Włodarzewska 12/18, 02-384 Warszawa Ochota

Lista zmian na rok 2020 w podatkach, ZUS.

 • by

Najważniejsze zmiany na rok 2020 w punktach.

 1. Wprowadzenie podzielona płatność (MPP) w branżach tzw. wrażliwych – od 1 listopada 2019r. Czytaj więcej…
 2. Wprowadzenie białej listy podatników oraz obowiązku płatności na konta bankowe z wykazu. Czytaj więcej…
 3. Zmiany w dokumentowaniu czynności wewnątrzunijnych WDT. Aktualizacja – z komunikatu MF wynika, że do dnia implementowania dyrektywy do polskich przepisów, można stosować się bezpośrednio do dyrektywy lub do dotychczasowych obowiązujących przepisów.   Czytaj więcej…
 4. Zakaz wystawiania faktur do paragonów nie zawierających numeru NIP nabywcy.  Sankcje 100% VAT u wystawcy paragonu.
 5. Mikrorachunek – od stycznia płatności za podatek VAT, PIT,CIT uiszczamy na rachunek przypisany do podatnika. Na stronie podatki.gov.pl można wygenerować numer rachunku. Wszystkie wpłaty za VAT CIT  i PIT już za grudzień 2019 roku proszę robić na  rachunki indywidualne.
 6. Ulga na złe długi w podatku dochodowym (CIT i PIT). Wierzyciel będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o wartość długu (zaliczaną do przychodów należnych), jeżeli nie została ona uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni  od upływu terminu płatności.
 7. Obowiązek posiadania kas rejestrujących online będzie dotyczył pierwszych grup podatników, którzy:
  – świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów;
  – sprzedają benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.
 8. Nowa ulga w składkach ZUS dla przedsiębiorców, tzw ulga 500+, zgłoszenia do końca lutego 2020 roku (opis w przygotowaniu).
 9. Nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku to 2600 brutto.
 10.  Obowiązkowa rejestracja do BDO dla podmiotów obowiązanych. Na stronie  można sprawdzić kto jest zobowiązany do rejestracji. Pod wpływem krytyki ustawy ministerstwo rozszerzyło zakres wytwarzanych  odpadów jak i zwiększyło ilości  wagowe. Na pewno nie mogą skorzystać ze zwolnienia sklepy i inne jednostki wprowadzające tzw. reklamówki powyżej 15 mikronów.
 11. Powstał Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Obowiązek zgłoszenia dla podmiotów działających przed 13 października 2019 r  upływa w dniu 13 kwietnia 2020 roku. Spółki nowo powstałe  termin rejestracji to 7 dni.

Przypominam, że możną się kontaktować z nami w sprawie małego ZUS (kryteria: dochód poniżej 65 tyś złotych, pełne składki ZUS dla przedsiębiorców ), termin upływa 8 stycznia. Zmiany formy opodatkowania (zmiana z ryczałtu ewidencjonowanego na KPIR  (lub odwrotnie). Zmianę z progresji na podatek ligninowy (lub odwrotnie), termin generalnie do 20 lutego 2020 roku. 

Opracował:

Mariusz Całka