799 399 792
info@marwika.pl
Włodarzewska 12/18, 02-384 Warszawa Ochota

Mechanizm Podzielnej Płatności zamiast odwrotnego obciążenia, od 1 listopada 2019 roku

  • by

 Mechanizm podzielonej płatności zastępuje w transakcjach krajowych  instytucję zwana odwrotnym obciążeniem.  Usługi i towary wykazane w załączniku numer 15 do ustawy o VAT (Dz.U. nr 54 poz.535 z 11.03.2004 r. z późn.zm.) obejmuje obowiązkowy Mechanizm Podzielnej Płatności  (MPP), gdy wartość transakcji jest większa/równa 15 tyś złotych .

Mechanizm podzielnej płatności polega na obowiązkowym stosowaniu procedury split payment.  Procedura ta polega na podziale płatności na kwotę netto oraz na kwotę VAT, zawsze wtedy, gdy wartość transakcji przekroczy 15 000,- brutto. Jednocześnie  sprzedawca i odbiorca są czynnymi podatnikami VAT. Do tej pory split payment dla wszystkich była dobrowolny. 

Należy pamiętać, że MPP dotyczy także sytuacji,  w której towar lub usługa nie maja pełnej wartości 15 tysięcy, ale łącznie transakcja przewyższa próg.  Na tej fakturze mamy różne artykuły, których nie ma w załączniku oraz jedną pozycje,  która podlega pod MPP– wtedy całą fakturę opatrujemy dopiskiem “Mechanizm Podzielonej Płatności”.  Dodatkowo trzeba zdać sobie sprawę , że organicznie nie dotyczy stricte wartości faktury. Pod uwagę trzeba wziąć wartość transakcji handlowej, która nie musi być ujęta na jednej fakturze. Konstrukcja umowy, zamówienie czy zwykłe ustalenia pomiędzy kontrahentami, mogą determinować, iż każda płatność powinna być realizowana w mechanizmie split payment. Fiskus zabezpieczył się przed sztucznym dzieleniem transakcji i wystawianiem faktur poniżej progu.

Przy  transakcjach poniżej 15 tysięcy zł  nie ma obowiązku stosowanie  tego  mechanizmu, ale zastosowanie podzielnej płatności ma pewne korzyści.

Działanie takie zwolni Państwa z odpowiedzialności lub ewentualnych sankcji w sytuacji, gdyby kontrahent nie uregulował należności podatkowej wobec urzędu skarbowego, jest to instytucja tzw. instytucja odpowiedzialności solidarnej.

Bardzo ważne dla wystawcy faktury, że faktury wystawione od 1 listopada 2019 r, a które dotyczą już sprzedaży listopadowej muszą zawierać informację : „ Mechanizm Podzielnej  Płatności”. Stawka VAT-u na takiej fakturze to stawka podstawowa 23%. Brak tej informacji skutkuje tym, że faktura potraktowana będzie jako błędnie wystawiona. Organ podatkowy (jeśli ustali taki fakt) nałoży  na sprzedawcę sankcje w wysokości 30% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.  Sankcja będzie naliczana wyłącznie od wartości kwoty VAT przypadającej na dostawę towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15.

Wówczas jedyną możliwością, aby uniknąć sankcji to, gdy nabywca zapłaci za nią mechanizmem podzielnej płatności.

W sytuacji , gdy nabywca otrzyma fakturę z adnotacją „ Mechanizm Podzielnej  Płatności” ma obowiązek zapłacić tym sposobem. Jeśli się nie zastosuje również grozi mu kara 30% kwoty VAT przypadającej na nabyte towary/usługi.

Faktury które wystawione są przed 1 listopada oraz takie, w których cała transakcja dotyczy października wówczas są traktowane na starych zasadach .

W listopadzie wchodzą, też zmiany w płatnościach aktywami zebranymi na rachunku Split. Będzie można regulować nie tylko podatek VAT, ale też inne daniny dla fiskusa i ZUS.  Temat opiszemy w następnym wpisie.

Podsumowując :

– jeśli nabywca nie zastosuje podzielnej płatności podlega karze 30 % wartości podatku VAT na fakturze lub grzywnie. Jednocześnie od 1 stycznie 2020 nie będzie można z tej faktury odliczyć podatku  VAT oraz wykazać w kosztach podatkowych.

– jeśli sprzedający nie oznaczy prawidłowo faktury podlega karze 30 % wartości podatku VAT wykazanej na fakturze lub grzywnie.

Towary i usługi podlegająca Mechanizmowi Podzielnej Płatności znajdują się w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Lista najważniejszych zmian w 2020 roku

Opracowanie:

Iwona Całka

Mateusz Strzylak